Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

Vizualizeaza document - Diagnoza socială a județului Giurgiu

Servicii integrate pentru grupuri vulnerabile–o punte pentru dezvoltarea comunităților locale

Proiect finantat prin granturile norvegiene “Servicii integrate pentru grupuri vulnerabile – o punte pentru dezvoltarea comunităților locale”
Granturile SEE și Norvegiene
Fondul Roman de dezvoltare sociala

ANUNȚ DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE PERSONAL

FIȘA POSTULUI EXPERT IDENTIFICARE, RECRUTARE ȘI MENȚINERE GRUP ȚINTĂ

CERERE DE ÎNSCRIERE

Formular de disponibilitate

ÎMPUTERNICIRE

DECLARAȚIE

OPIS

ACORD

BIBLIOGRAFIE

PLAN DE MĂSURI

"Servicii integrate pentru grupuri vulnerabile - o punte pentru dezvoltarea comunităților locale”

PROCES-VERBAL