COMUNICAT DE PRESĂ

DGASPC Giurgiu implementează începând cu data de 08.01.2024 proiectul ,,Centru de Zi pentru adulți în județul Giurgiu”. Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 13 – Reforme sociale din PNRR - ȚINTA 396, I2 Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoane cu dizabilități Apel Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități.

Comuinicat presa 21 Martie 2023

DGASPC GIURGIU câștigător al unui proiect finanțat prin PNRR

 

             DGASPC GIURGIU urmează să semneze in zilele următoare contractul de finanțare pentru proiectul ”Centru Recuperare Neuromotorie pentru Adulți in județul Giurgiu”. Proiectul a fost depus în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 13 Reforme Sociale din Planul Național de Redresare Și Reziliență (PNRR) – Ținta 396, I2 Reabilitarea, Renovarea și Dezvoltarea Infrastructurii Sociale Pentru Persoanele cu Dizabilități, Apelul Dezvoltarea Infrastructurii Sociale pentru Persoanele Cu Dizabilități, Selecţie Publică de Proiecte Competitive, program derulat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

           ”Strategia de dezvoltare a instituției are in vedere implementarea unor noi si moderne servicii sociale, prin construirea de centre specializate, in locul si pe amplasamentul unor imobile vechi din paiantă, achiziționate cu ani in urmă pentru asistența socială și care au devenit inutile si improprii desfășurării activității de asistență socială.

Am convingerea că echipa care a lucrat la acest proiect iși va dovedi profesionalismul și in legătură cu celelalte proiecte ale instituției aflate in curs de evaluare”, a declarat Gheorghe Paraschiv, Directorul General al DGASPC GIURGIU.

          Proiectul are o valoare de 3.953.085,939 lei cu TVA si are termen de implementare pana in anul 2025.

 

Comuinicat presa 14 Februarie 2023

PRECIZĂRI  LEGATE DE ACTIVITATEA  DE PRESTARE A SERVICIILOR DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ  LA  CENTRUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE MIRONEȘTI

           Activitatea  de prestare a serviciilor de asistență socială la Centrul pentru persoane vârstnice Mironești, structură rezidențială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, a fost oprită  temporar în patru dintre corpurile de clădire care compun centrul.  Măsura a fost dispusă  ca urmare  a unui control efectuat în data de 13 februarie 2023 de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (A.N.P.C.).

            Controlul tematic dispus de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor  a vizat verificarea respectării prevederilor legale privind protecția consumatorului din centrele rezidențiale destinate persoanelor vârstnice; în urma controlului efectuat, comisarii A.N.P.C. au dispus oprirea temporară a prestării serviciilor de asistență socială la  o parte a corpurilor de clădire din incinta centrului.

        În data de  13 februarie 2023, după încheierea misiunii de control,  a avut loc la sediul Instituției Prefectului Giurgiu o ședință de lucru la care au fost  convocați să participe președintele Consiliului Județean Giurgiu, directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, conducerea Agenției Județene de Plăți și Inspecție Socială Giurgiu  și  Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Giurgiu precum și reprezentanții Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Ca urmare a deficiențelor constatate, a fost întocmit un plan  de măsuri care cuprinde și transferarea unora dintre beneficiarii centrului în alte locații, pentru o perioadă determinată .

         Astfel, au fost inițiate deja demersuri în vederea transferării a 33 de  beneficiari de servicii sociale din Centrul Mironești în alte centre publice pentru persoane vârstnice din județul Giurgiu iar pentru 13 persoane vârstnice vor fi acordate în continuare servicii sociale în unul din pavilioanele Centrului din Mironești.

Comisarii A.N.P.C. au constatat existența unor deficiențe care țin, pe de o parte, de lipsa investițiilor și dotărilor adecvate nevoilor și pe de altă parte, în mai mică măsu, a unor disfuncționalități legate de procedurile interne sau regulamentul de organizare și funcționare. Astfel, aspecte precum existența mobilierului învechit și în parte  degradat, a unor  zone cu mucegai cauzate de existența infiltrațiilor la unii pereți, a unor zone ruginite la  cadrele metalice ale  meselor de lucru  sunt cauzate de nealocarea, în ultimii opt ani, a  fondurilor necesare  și drept urmare nerealizarea demersurilor pentru realizarea de investiții, reparații sau dotări. Pentru 13 persoane vârstnice vor fi acordate în continuare servicii sociale în unul din pavilioanele centrului ( pentru care comisarii A.N.P.C. nu au dispus oprirea activității de prestare a  serviciilor de asistență socială) iar astăzi au început deja lucrări la una dintre clădirile din incintă. Deci,  nu se pune lacătul pe poarta centrului. Am demarat deja  demersurile în vederea implementării planului de măsuri, inclusiv pentru transferarea unora dintre beneficiari în alte locații, până la remedierea deficiențelor constatate”, a declarat Gheorghe Paraschiv, director general al D.G.A.S.P.C. Giurgiu.

Comuinicat presa 18 Noiembrie 2022

DGSPC GIURGIU, beneficiar al proiectului “Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România”

In perioada 15-18 ianuarie 2023, o delegație a Ministerului Muncii si Solidarității Sociale a participat la o activitate in cadrul proiectului ANES, in Norvegia, finanțat de Regatul Norvegiei prin Granturile Norvegiene, printr-un grant in valoare totală de 2,5 milioane Euro.  Delegația a fost condusă de Doamna Secretar de Stat, Luminița Popescu, Președintele Autorității Naționale pentru Egalitate de Șanse, alături de repezentanți ai Ministerului Muncii si Solidarității Sociale si Ministerul Justiției din România. Din delegație au făcut parte, ca invitați, și zece directori de DGASPC-uri, printre care și DGASPC Giurgiu, instituția noastă fiind apreciată pentru rezultatele notabile obținute in operaționalizarea centrului pentru agresori in cursul anului 2022.

”Proiectul are ca obiectiv strategic creșterea capacitații administrației publice din Romania în adoptarea unei abordări coordonate pentru depășirea provocărilor reprezentate de punerea în aplicare a Convenției de la Istanbul, vizând totodată, reducerea fenomenului violenței domestice și a violenței împotriva femeilor prin facilitarea schimbului de bune practici cu instituții si organizații norvegiene relevante, cu experiență în domeniul prevenirii si combaterii violenței domestice și a violenței împotriva femeilor”, a declarat la deschiderea lucrărilor sesiunii, Doamna Secretar de Stat, Luminița Popescu.

         In cadrul sesiunii de lucru, au fost discutate aspecte ce privesc colaborarea interinstituțională dintre structurile de asistență socială și instituțiile de ordine publică (Poliția, Poliția locală), justiție, parchete, UAT-uri. De asemenea, au avut loc schimburi de experiență și au fost identificate bune practici in acest domeniu, ce vor fi implementate in Strategia și în Planul de acțiune al DGASPC Giurgiu, în perioada următoare.

                                                                                                                                                                                                                      DIRECTOR GENERAL

                                                                                                                                                                                                                    Gheorghe PARASCHIV

Comuinicat presa 18 Noiembrie 2022

Centrul pentru persoane vârstnice din Oncești, structură rezidențială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giugiu a primit joi, 17 noiembrie 2022,  vizita unei echipe a Băncii Mondiale formată din experți naționali și internaționali.

Scopul vizitei a fost acela de a colecta informații relevante de la reprezentanții instituționali locali cu privire la nevoile și serviciile sociale disponibile pentru persoanele vârstnice. Acțiunea se înscrie în cadrul proiectului de asistență tehnică realizat în prezent de echipa Băncii Mondiale din România  împreună cu Ministerul Muncii și Solidarității  Sociale privind asistența socială pentru persoanele vârstnice- “Acord de servicii de asistență tehnică rambursabile privind sprijinirea operaționalizării reformelor in domeniul protecției sociale in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (P 178551).

       Principalele teme abordate în cadrul discuțiilor purtate în cadrul  întâlnirii s-au referit la standardele minime de cost și de calitate pentru serviciile de îngrijire pe termen lung, grila de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, monitorizarea și evaluarea serviciilor, colaborarea interinstituțională la nivel județean și local, potențialele soluții de reformă ale cadrului legislativ care guvernează asistența socială pentru persoane vârstnice. Opiniile și propunerile exprimate în cadrul  întâlnirii vor fi utilizate pentru a furniza recomandari tehnice Ministerului Muncii și Solidarității Sociale pentru îmbunătățirea politicilor privind furnizarea serviciilor de îngrijire pe termen lung, cu scopul final de a produce o schimbare în bine în viața beneficiarilor.

      Vizita echipei de experți a prilejuit de asemenea discuții cu specialiști ai Serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu dizabilități din cadrul D.G.A.S.P.C.  Giurgiu, Banca Mondială fiind  partener al D.G.A.S.P.C. Giurgiu  în cadrul proiectului “Modernizarea sistemului de evaluare a dizabilității din România; Giurgiu este unul din cele cele10 județe ale țării în care, în cadrul proiectului, se desfășoară activități pentru un studiu pilot care are în vedere validarea unor noi criterii medico-psiho-sociale, metodologii, instrumente și proceduri pentru evaluarea persoanelor adulte cu dizabilități. Cu acest prilej, experții au adresat mulțumiri   specialiștilor Serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu dizabilități pentru implicarea voluntară în vederea identificării unor soluții care să fie aplicate în mod uniform la diversele provocări care pot să apară  pe parcursul implementării studiului pilot.

                                                         D.G.A.S.P.C. GIURGIU

Nr. 56566/ 8 august 202 Persoana de contact :Cristescu Denisa Telefon 0246 214011

34 LOCURI LIBERE PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ÎN CENTRELE DIN ONCEȘTI, MIRONEŞTI ȘI HOTARELE

        

     

În cele trei centre pentru persoane vârstnice din cadrul  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu sunt în prezent 34 locuri libere destinate persoanelor care care doresc să beneficieze de servicii sociale de tip rezidențial. Cele mai multe locuri libere (16) sunt la centrul din localitatea Mironești; la centrul din Hotarele sunt libere 15 locuri iar la cel din Oncești, 3 locuri.

Numărul de locuri libere în cele trei cămine pentru vârstnici este variabil de la o lună la alta; au fost perioade în care nu au fost locuri libere, dar și perioade (mai ales în ultimii doi ani), în care  au  fost înregistrate puține cereri de admitere în aceste centre.

De la începutul acestui an și până în prezent, 28 de persoane au fost admise în centrele pentru persoane vârstnice din cadrul D.G.A.S.P.C. Giurgiu. Acestea au fost instituționalizate în centrul din localitatea Oncești (9 persoane), centrul din localitatea Hotarele (8 persoane) și în centrul din localitatea Mironești (11 persoane).

Centrele respective au capacitatea de 38 locuri, respectiv 46 locuri și 60 locuri.

În prezent, 110 persoane, având vârste cuprinse între 65 și 99 de ani,  beneficiază  de serviciile oferite in cele trei centre pentru persoane vârstnice (găzduire, hrană, asistenţă medicală, consiliere psihologică, activităţi recreative şi de petrecere a timpului liber).

 Pentru a fi admişi în unul din cele trei centre pentru persoane vârstnice, solicitanţii  trebuie să depună o cerere la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu. Pot fi admiși în centru solicitanții cu domiciliul sau reședința pe raza județului Giurgiu care au cel puțin vârsta de pensionare (63 de ani femeile și 65 de ani bărbații).  Cererea trebuie însoţită de mai multe documente: copie acte de identitate, consimţământul persoanei vârstnice privind admiterea în centru, ancheta socială referitoare la situaţia familială a persoanei vârstnice, adeverinţă medicală eliberată de medicul specialist psihiatru, fişa medicală şi avizul epidemiologic, fişa de evaluare socio-medicală, copie cupon de pensie.

 Contribuția lunară pe care persoana vârstnică trebuie să o plătească este cuprinsă între 951 lei lunar și 1585 lei lunar, în funcție de gradul de dependență; această contribuție poate fi achitată de persoana vârstnică din pensie, fără a i se  putea reţine mai mult de 60 % din pensie; restul contribuţiei se achită de aparținători. În cazul  persoanelor fără venituri sau în cazul în care aparținătorii au venituri lunare de sub 1524 lei/membru de familie, contribuția se achită de Consiliul Judeţean Giurgiu.

 

D.G.A.S.P.C. Giurgiu

Nr. 54688/29 iulie 2022 Telefon 0246 214011

CONSULTĂRI ÎN VEDEREA ELABORĂRII STRATEGIEI PRIVIND DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE ÎN JUDEȚ

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, Asociația Four Change și Fundația Estuar au organizat joi, 28 iulie 2022, un eveniment dedicat consultărilor preliminare în vederea elaborării Strategiei privind dezvoltarea serviciilor sociale în județ.

Strategia va stabili prioritățile de dezvoltare a serviciilor sociale și direcțiile de acțiune, pornind de la analiza contextului social existent. Procesul de planificare strategică implică participarea activă a actorilor cheie din comunitățile locale – autorități și instituții publice, furnizori de servicii sociale și beneficiari de servicii sociale.

La evenimentul desfășurat la Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu au participat reprezentanți ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, reprezentanți  a  23 de primării din județ, precum și alți invitați care activează in domeniul asistenței sociale.

În cadrul evenimentului a fost prezentată și rețeaua de profesioniști în domeniul asistenței sociale la nivelul județului Giurgiu, activitățile planificate pentru anul următor ale acesteia și modalitatea de implementare a activităților.

Sărăcia se propagă din generație în generație, dacă noi, ca reprezentanți ai autorităților, nu propunem măsuri de sprijin concrete pentru persoanele vulnerabile“, a declarat Diana Chiriacescu, director executiv al Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Servicii integrate pentru grupuri vulnerabile – o punte pentru dezvoltarea comunităților locale”, finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, în cadrul Programului Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor, organizat de Fondul Român pentru Dezvoltare Socială (FRDS).

Proiectul, implementat de  D.G.A.S.P.C. Giurgiu, în calitate de promotor de proiect,  în parteneriat cu Asociația Four Change și Fundația Estuar, a fost demerat in septembrie 2021 si se va derula pe parcursul a  30 de luni. Acest proiet se adresează unui număr de 1265 de persoane vulnerabile din județul Giurgiu, persoane cu dizabilități, copii, șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, intervențiile și măsurile  propuse fiind  în domenii precum: educație, ocupare, asistență socială, locuință și antidiscriminare.

D.G.A.S.P.C. Giurgiu

Nr. 54688/21 iulie 2022 Telefon 0246 214011

A FOST ACORDAT STIMULENTUL DE RISC PENTRU 480 SALARIAȚI AI D.G.A.S.P.C. GIURGIU

480 de salariați din cadrul a 31 structuri rezidențiale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, în care sunt acordate servicii sociale copiilor, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice, vor primi în data de 21 iulie 2022 stimulentul de risc.

Stimulentul de risc a fost acordat pentru salariații din cadrul structurilor rezidențiale respective, care au fost izolați preventiv la locul de muncă pe perioada stării de urgență. Stimulentul de risc pentru fiecare salariat se acordă în funcție de numărul de zile de izolare la locul de muncă efectuate, sumele  primite  fiind cuprinse între 481 lei și 2250 lei.

În acest sens, bugetul D.G.A.S.P.C. Giurgiu  a fost suplimentat cu suma de 1084825 lei, aferentă acestei categorii de cheltuieli.

Conducerea D.G.A.S.P.C. Giurgiu adresează mulțumiri compartimentelor de profil din cadrul  Ministerului Muncii și Protecției Sociale, precum și Consiliului Județean Giurgiu și Agenției Județene de Plăți și Inspecție Socială Giurgiu pentru demersurile făcute în vederea acordării stimulentului de risc .“Plata stimulentului de risc pentru salariații care au fost izolați preventiv la locul de muncă pe perioada stării de urgență a fost un  obiectiv pe care mi l-am asumat în parteneriat cu sindicatul Columna și pe care l-am realizat, așa cum am promis”, a declarat Gheorghe Paraschiv, director general al D.G.A.S.P.C. Giurgiu.   

         D.G.A.S.P.C. Giurgiu 21 iulie 2022

Nr. 42939 //17 iunie 2022 Persoana de contact :Cristescu Denisa Telefon 0246 214011

SPRIJIN ACORDAT CENTRELOR DIN CADRUL D.G.A.S.P.C. GIURGIU

        

      Companiile din energie vin în sprijinul D.G.A.S.P.C. Giurgiu, un prim semnal fiind dat de Compania de transport petrolier CONPET s.a.: o sponsorizare în valoare de 250 de milioane de lei vechi a fost acordată, în data de 15 iunie 2022, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, de către această companie, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei.
      Această sumă va fi folosită pentru achiziția de aparatură electronică și de uz casnic, necesară structurilor rezidențiale din cadrul D.G.A.S.P.C. Giurgiu. Bunurile achiziționate vor contribui la sporirea confortului copiilor aflați în plasament de tip rezidențial, persoanelor adulte cu dizabilități șipersoanele vârstnice instituționalizate.
    “Susținem proiectele sociale derulate în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice și a persoanelor cu dizabilități și, astfel, am venit în întâmpinarea solicitării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu pentru acordarea de sprijin în vederea derulării optime a activității în centrele sociale și acoperirii nevoilor persoanelor asistate social din cadrul acestora“, a declarat conducerea CONPET s.a.. Directorul D.G.A.S.P.C. Giurgiu, Gheorghe Paraschiv, adresează mulțumiri Companiei CONPET s.a. pentru implicare și responsabilitate socială.

D.G.A.S.P.C. Giurgiu

Nr.35400/17.05.2022 Persoana de contact :Cristescu Denisa Telefon 0246 214011

PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI AFLATE ÎN CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ POT AFLA INFORMAȚII LEGATE DE ACHIZIȚIONAREA DE DISPOZITIVE ASISTIVE ȘI TEHNOLOGII DE ACCES ÎN CADRUL BURSEI LOCURILOR DE MUNCĂ

            Persoanele adulte cu dizabilități din județul Giurgiu aflate în căutarea unui loc de muncă vor putea afla informații legate de modalitatea de achiziționare de tehnologii și dispozitive asistive şi tehnologii de acces (altele decât cele finanțate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate), în cadrul Bursei Generale a Locurilor de Muncă, eveniment organizat  în data de 20 mai 2022.

            Astfel, în cadrul  acestui eveniment, organizat de Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă  Giurgiu la restaurantul Miorița din Giurgiu, cu începere de la ora 9.00,  va fi organizat un stand de prezentare a proiectului “Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, implementat de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

             Acest proiect vine în sprijinul persoanelor cu dizabilități aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea facilitării inserției pe piața muncii, prin acordarea de  subvenţii din fonduri externe nerambursabile, sub formă de vouchere cu care  pot fi achiziţionate tehnologii și dispozitive asistive şi tehnologii de acces.Valoarea maximă a unui voucher este de  23.000 lei.

            La standul de prezentare a proiectului susmenționat, organizat în cadrul Bursei Locurilor de Muncă, persoanele adulte încadrate în grad de handicap aflate în căutarea unui loc de muncă și care au domiciliul sau reședința în județul Giurgiu, precum și însoțitorii sau aparținătorii acestora  sau  organizațiile neguvernamentale ale căror membri sunt persoanele cu dizabilități,  pot afla informații legate de pașii care trebuie urmați pentru ca persoanele îndreptățite să poată beneficia de vouchere cu care să achiziționeze tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces. Persoanelor interesate le vor fi furnizate informații legate de  instituția la care poate fi depusă cererea, lista documentelor necesare pentru obținerea voucherelor, condiții de eligibilitate pentru sprijinul acordat prin proiect; tinerii cu vârsta de peste 18 ani care nu au împlinit vârsta de 30 de ani pot beneficia de voucher doar dacă urmează o activitate de formare profesională sau se află în sistemul de educație. Totodată, persoanelor interesate le pot fi furnizate și informații legate de  lista tehnologiilor și dispozitivelor asistive pentru care se acordă  vouchere precum și operatorii economici înscriși pe lista  aprobată de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi de la care pot  acestea  pot fi achiziționate după acordarea voucherelor.

          Prin acordarea acestor vouchere se urmăreşte creşterea oportunităţilor de integrare a persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa muncii dar și a calității vieții acestora, prin facilitarea achiziţiei de tehnologie asistivă, respectiv acele echipamente sau produse care sunt utilizate pentru a  creşte, menţine sau îmbunătăţi capacităţile funcţionale ale persoanelor cu dizabilităţi. Prin tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces se înțelege orice produs de asistare, inclusiv dispozitive, echipamente, instrumente și software, utilizat de către sau pentru persoanele cu dizabilități pentru: participare; protecție, suport, training, măsurarea sau înlocuirea funcțiilor sau structurilor corpului și a unor activități; prevenirea deficiențelor, limitărilor de activitate și restricțiilor de participare.

                                                                             Consilier, Cristescu Denisa