DGASPC Giurgiu implementează începând cu data de 18.05.2023, proiectul ”Centru Recuperare Neuromotorie pentru adulți în județul Giurgiu”. Proiectul este finantat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 13 – Reforme sociale Investiția 2. Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități, ținta 396- Noi servicii comunitare pentru persoanele cu dizabilități Apel competitiv ”Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități”.

Scopul proiectului îl constituie creșterea calității vieții persoanelor cu dizabilități instituționalizate și prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități prin dezvoltarea serviciilor de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu intr-un centru specializat, pentru viaţă independentă şi integrare în comunitate pentru viață independentă și integrare în comunitate.

Beneficiile pentru comunitate: Investițiile propuse vor contribui pe termen lung la diminuarea costurilor alocate instituțiilor rezidențiale, reducerea solicitărilor de instituționalizare, scăderea numărului de persoane cu dizabilități beneficiari ai serviciilor de tip rezidențial, diminuarea presiunii sociale si psihologice exercitate in prezent asupra familiilor care au in îngrijire persoane cu dizabilități, creșterea calității vieții, creșterea rolului persoanelor cu dizabilități in comunitate. Autoritățile publice ale administrației locale vor avea la dispoziție o clădire modernă, care să răspundă necesitaților persoanelor cu dizabilități instituționalizate sau aflate in evidenta instituțiilor subordonate (DGASPC, DAS). Proiectul generează beneficii directe pentru autoritatea locală si sub aspectul îmbunătățirii calității de a aborda problematica persoanelor cu dizabilități si de a oferi suportul necesar familiilor acestora.

Valoarea adăugată a proiectului consta in faptul ca propune realizarea unui pachet de servicii integrat si complementar sistemului rezidențial, respectiv servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu, care asigură beneficiarilor recuperare medicală, acces la îngrijire medicala, socializare, concomitent cu acces la resursele comunității si intervenții specializate cu scopul de a le îmbunătăți abilitățile si capacitatea de a fi participanți activi pe piața forței de munca si la viată sociala. Acest tip de abordare are ca efect si optimizarea serviciilor furnizate prin faptul ca se adresează atât nevoilor de baza ale beneficiarilor, dar pune accent si pe integrarea sociala a acestora.

Centru de Recuperare Neuromotorie pentru adulți in municipiul GIURGIU