DGASPC Giurgiu implementează începând cu data de 08.01.2024 proiectul ,,Centru de Zi pentru adulți în județul Giurgiu”. Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 13 – Reforme sociale din PNRR - ȚINTA 396, I2 Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoane cu dizabilități Apel Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități.

Scopul proiectului îl constituie creșterea calității vieții persoanelor cu dizabilități prin dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viață independentă și integrare în comunitate.

Autoritățile publice ale administrației locale vor avea la dispoziție o clădire modernă care să răspundă necesităților persoanelor cu dizabilități aflate în evidența instituțiilor subordonate ( D.G.A.S.P.C., D.A.S.). Proiectul generează beneficii directe pentru autoritatea locală și sub aspectul îmbunătățirii capacității de a aborda problematica persoanelor cu dizabilități și de a oferi suportul necesar familiilor acestora.

Investițiile propuse vor contribui pe termen lung la diminuarea costurilor alocate instituțiilor rezidențiale, reducerea solicitărilor de dezinstituționare, scăderea numărului de persoane cu dizabilități beneficiari ai serviciilor de tip rezidențial, diminuarea presiunii sociale și psihologice exercitate în prezent asupra familiilor care au în îngrijire

Proiect ,,Centru de Zi pentru adulți în județul Giurgiu”