CENTRUL DE CONSILIERE PENTRU AGRESORI

Centrul de consiliere

      Centrul de consiliere pentru agresori este un serviciu social care are drept scop furnizarea de servicii complexe agresorilor familiali, în vederea corectării comportamentelor agresive și pentru a sprijini reabilitarea și reinserția socială a acestora. Scopul serviciului social: oferirea de servicii complexe pentru agresori pentru a corecta comportamentele agresive, în vederea reabilitării sociale a agresorilor, prin asigurarea de servicii diversificate și adecvate social, de monitorizare, măsuri de sprijin și asistență, formarea profesioniștilor și schimbarea normelor și atitudinilor culturale.
       Centrul de consiliere pentru agresori este un centru de zi care este situat în muncipiul Giurgiu, strada 1 Decembrie 1918, nr. 83, acesta fiind înființat ca urmare a Protocolului de colaborare încheiat între Agenția
Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Barbați, Consiliul Județean Giurgiu și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu.
      Centrul de consiliere pentru agresori deschis la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, funcționează cu un program de 4 ore, zilnic, fiind acordate servicii atât persoanelor care se adresează în mod voluntar, cât și celor care au o recomandare în acest sens pronunțată printr-o hotărâre judecătorească.

staff-page.jpg

Serviciile acordate în centru sunt gratuite.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de consiliere pentru agresori sunt:

• agresorii adulți
• agresorii adulți aflați în categoria persoanelor dependente.

Acte necesare:
• Cerere din partea solicitanului;
• copie BI/CI/CP;
• documente cu privire la nivelul de educaţie/pregătire profesională, starea de sănătate fizică şi psihică,după caz, existenţa unor antecedente penale care au legătură cu diferite forme de violenţă;

(opţional)

• adeverință de la medicul de familie;
• acord de prelucrare a datelor beneficiarului.

Activitatile care se vor desfasura la nivelul centrului sunt:

consiliere psihologica, sociala si juridica;

consiliere în vederea asigurarii si facilitarii accesului agresorilor la tratamente psihologice, psihiatrice, de dezalcoolizare sau de dezintoxicare;

activitati de reabilitare si reinsertie sociala;
consiliere si mediere a conflictului pentru membrii familiei (victima, agresor, copii, dupa caz), în vederea depasirii situatiilor de risc.

Centrul pentru agresori din cadrul D.G.A.S.P.C. Giurgiu a fost înființat în cadrul proiectului predefinit“Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România”, implementat la nivel național de Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați și finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 în cadrul Programului “Justiție”, gestionat de către Ministerul Justiției din România în calitate de Operator de Program.
Proiectul este finanțat de Regatul Norvegiei prin Granturile Norvegiene.