Testare profesionala pentru personalul contractual din cadrul DGASPC Giurgiu Data sustinere Anexe Bibliografie
Testare profesionalapentru personalul contractual din cadrul DGASPC Giurgiu, ale caror posturi au fost supuse reorganizarii
28 Iulie - 1 august 2022
Rezultat concurs Vizualizeaza document
Rezultatul selectiei dosarelor depuse pentru concursul organizat in data de 08.05.2023
Rezultatul probei scrise, pentru concursul din data de 04.05.2023
Rezultatul selectiei de dosare pentru concursul din 10.05.2023
Rezultat selectie dosare - concurs de promovare organizat in data de 11.05.2023
Rezultatul probei scrise la concursul organizat in data de 08.05.2023
Rezultatele obtinute la proba scrisä pentru concursul din 10 mai 2023
Rezultatele obtinute la proba interviu la concursul din 10 Mai 2023
Rezultatul probei interviu al concursului organizat in data de 08.05.2023
Rezultatele obtinute la proba scrisä pentru concursul de promovare din data de 11.05.2023
Rezultatul selectiei dosarelor depuse pentru concursul organizat in data de 22.05.2023
Rezultatele obtinute la proba interviu pentru concursul din data de 10.05 - 15.05.2023
Centralizator nominal al rezultatelor concursului organizat in data de 08.05.2023 in cadrul D.G.A.S.P.C Giurgiu
Rezultatele obtinute la proba interviu in data de 17.05.2023
Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de promovare in func!ia publicä de conducere vacantä de director general adjunct al Direc!iei Asisten!ä Socialä a Copilului, din cadrul Directiei Generale de Asistentä Socialä Protectia Copilului Giurgiu, organizat in data de 08 iunie 2023
Rezultatul probei scrise la examenul de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta de Director general adjunct al DGASPC Giurgiu
Rezultatul probei interviu la examenul de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta de Director general adjunct al DGASPC Giurgiu
Centralizator nominal al rezultatelor la examenul de promovare in vederea ocupärii functiei publice de conducere vacantä de director general adjunct al Directiei Asistentä Socialä a Copilului, din cadrul Directiei Generale de Asistentä Socialä si Protectia Copilului Giurgiu
Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul/examenul de promovare in functia publicä de conducere vacantä de sef birou la Biroul Achizitii Publice, din cadrul Directiei Generale de Asistentä Socialä si Protectia Copilului Giurgiu, organizat in data de 06 iulie 2C23-proba scrisä
Rezultatul probei scrise la examenul de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta de sef birou la Biroul Achizitii Publice din cadrul Directiei de Asistentä Socialä si Protectia Copilului Giurgiu
Rezultatul probei interviu la examenul de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta de sef birou la Biroul Achizitii Publice din cadrul Directiei de Asistentä Socialä si Protectia Copilului Giurgiu
Centralizator nominal al rezultatelor la examenul de promovare in vederea ocupärii functiei publice de conducere vacantä de sef birou la Biroul Achizitii Publice, din cadrul Directiei Generale de Asistentä Socialä si Protectia Copilului Giurgiu
Rezultatul selectiei dosarelor depuse pentru concursul organizat in data de 23.11.2023, pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant de sef serviciu la serviciul administrativ
Rezultatele obtinute la proba scrisä pentru concursul organizat in data de 23.11.2023 pentru ocuparea postului contractual vacant de serviciu la Serviciul Administrativ
Rezultatele obtinute la proba interviu pentru ocuparea postului contractual vacant de sef serviciu la Serviciul Administrativ
CENTRALIZATOR NOMINAL al punctajelor finale obtinute la concursul organizat de cätre Directia Generalä de Asistentä Socialä si Protectia Copilului Giurgiu pentru ocuparea functiei contractuale vacantä de conducere de serviciu la Serviciul Administrativ
Rezultatul selectie dosarelor pentru concursul organizat in data de 26.03.2024
Rezultatul selectie dosarelor pentru concursul organizat in data de 25.03.2024
Rezultatul probei scrise pentru concursul organizat in data de 25.03.2024
Rezultatul probei scrise la concursul organizat in data de 26.03.2024
Rezultatul probei interviu la concursul organizat in data de 25.03.2024
Rezultatele obtinute la proba interviului din 01.04.2024, la concursul organizat in perioada 26.03.2024-01.04.2024, pentru ocuparea functiilor publice de executie de 1 post de asistent medical din cadrul Complexului familial 1 si 2 posturi de asistent medical din cadrul Centrului pentru Persoane Varstnice Hotarele
Centralizator nominal al rezultatelor concursului organizat in data de 25.03.2024 in cadrul DGASPC Giurgiu
Rezultat selecție dosare pentru concursul din 08.04.2024
Centralizator final al rezultatelor concursului organizat în perioada 01.03.2024-03.04.2024 pentru ocuparea funcțiilor de execuție vacante de: un post de asistent medical din cadrul Complexului familial I și două posturi de asistent medical din cadrul Centrului pentru Persoane Vârstnice Hotarele
Tabel cu rezultatele obtinute la proba scrisa pentru concursul organizat in data de 08.04.2024
Rezultatul selecției dosarelor depuse pentru concursul organizat în data de 16.04.2024 – proba scrisă, pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de șofer, treaptă profesională I la Serviciul Telefonul Copilului și Echipa Mobilă
Rezultatul probei scrise la concursul din 11.04.2024
Rezultatul probei interviu pentru examenul organizat în perioada 15.03.-16.04.2024
Rezultat proba interviu pentru concursul organizat în perioada 20.03.2024-17.04.2024
Centralizator nominal al punctajelor obtiunute pentru ocuparea functiilor de medic generalist si medic medicina generala
Rezultate obținute la proba scrisă pentru concursul organizat în data de 16.04.2024
Centralizator final pentru concursul organizat în perioada 20.03.2024 -17.04.2024
Rezultatul selectiei dosarelor depuse pentru examenul organizat in data de17.05.2024 - Proba scrisa, pentru ocuparea postului contractual de executie vacant de inspector de specialitate, gradul profesional I
Tabel cu rezultatele obtinute la proba scrisa pentru concursul organizat in data de 17.05.2024, pentru ocuparea postului de executie vacant de inspector de specialitate, grad profesional la compartimentul pentru sprijinirea victimelor infractiunilor.
Rezultatele selectiei dosarelor depuse pentru concursul organizat in data de 28.05.2024 - proba scrisa
Rezultatele selectiei dosarelor depuse pentru concursul organizat in data de 28.05.2024 - proba interviu
Tabel punctaje finale concurs inspector de specialitate CSVI
Rezultat proba scrisa la concurul organizat in data de 19.05.2024
Rezultatele obţinute la proba interviu din 31.05.2024 la concursul organizat în perioada 29.04.2024-05.06.2024, pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de instructor de educație, perioadă nedeterminată din cadrul Complexului Familial IV- Casa de Tip Familial Ioana, normă întreagă (8 ore/ zi).
Rezultatul selectiei dosarelor depuse pentru concursul organizat in data de 10.06.2024
Centralizator nominal pentru concursul organizat în perioada 29.04.2024-05.06.2024
Tabel cu rezultatele obtinute la proba scrisa din data de 10.06.2024
Rezultatul selectiei dosarelor pentru concursul organizat in data de 19.06.2024
Rezultatele obtinute la proba interviu din 14.06.2024
Comunicare la contestatia depusa in data de 14.06.2024
Centralizator final pentru concursul organizat în perioada 17.05.2024 -18.06.2024
Rezultat probă scrisa pentru concursul din 19.06.2024
Rezultatele obţinute la proba interviului din 25.06.2024 la concursul organizat în perioada 28.05.2024 -- 26.06.2024, pentru ocuparea unui 1 post contractual, vacant de execuție de asistent medical din cadrul Complexului social pentru adulți cu dizabilități Izvoarele - CIA Valea Bujorului
Rezultatele verificării eligibilității candidaților înscriși la examenul de promovare în gradul imediat superior celui deținut
Rezultatul probei scrise la examenul de promovare in grad superior celui detinut pentru functionarii publici de executie din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu organizat in data de 22 iulie 2024 - proba scrisa
Anunt concurs Anunt Anexe Anexe Anexe
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, cu sediul în municipiul Giurgiu, şos. Alexandriei, nr.7-9, în baza prevderilor H.G.R. nr. 1336/2022, organizează concurs în data de 21.03.2024, orele 10,00 – proba scrisă şi în data de 26.03.2024, orele 10,00 – interviul, la sediul instituţiei pentru ocuparea unui post de executie vacant corespunzător funcției de medic pediatru.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, cu sediul în municipiul Giurgiu, şos. Alexandriei, nr.7-9, în baza prevderilor H.G.R. nr. 1336/2022, organizează concurs în data de 25.03.2024, orele 10,00 – proba scrisă şi în data de 28.03.2024, orele 10,00 – interviul, la sediul instituţiei pentru ocuparea unui post contractual de executie vacant de asistent social debutant.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, cu sediul în municipiul Giurgiu, şos. Alexandriei, nr.7-9, în baza prevderilor H.G.R. nr. 1336/2022, organizează concurs în data de 26.03.2024, orele 10,00 – proba scrisă şi în data de 01.04.2024, orele 10,00 – interviul, la sediul instituţiei pentru ocuparea de post contractual de executie vacant de asistent medical.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, cu sediul în municipiul Giurgiu, şos. Alexandriei, nr.7-9, în baza prevderilor H.G.R. nr. 1336/2022, organizează concurs în data de 08.04.2024, orele 10,00 – proba scrisă şi în data de 12.04.2024, orele 10,00 – interviul, la sediul instituţiei pentru ocuparea unui numar de doua posturi de executie vacante, xorespunzatoare functiilor contractuale de medic generalist.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, cu sediul în municipiul Giurgiu, şos. Alexandriei, nr.7-9, în baza prevderilor H.G.R. nr. 1336/2022, organizează concurs în data de 11.04.2024, orele 10,00 – proba scrisă şi în data de 15.04.2024, orele 10,00 – interviul, la sediul instituţiei pentru ocuparea unui post de executie vacant
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, cu sediul în municipiul Giurgiu, şos. Alexandriei, nr.7-9, în baza prevderilor H.G.R. nr. 1336/2022, organizează concurs în data de 16.04.2024, ora 11,00 – proba scrisă şi în data de 22.04.2024, orele 11,00 – interviul, la sediul instituţiei, pentru ocuparea postului de execuție vacant, corespunzătoare funcției contractuale de șofer, treapta pfesională I la Serviciul Telefonul Copilului și Echipa Mobilă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă (8 ore pe zi/40 ore pe săptămână).
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, cu sediul în municipiul Giurgiu, şos. Alexandriei, nr.7-9, în baza prevderilor H.G.R. nr. 1336/2022, organizează concurs în data de 17.05.2024, ora 10,00 – proba scrisă şi în data de 22.05.2024, ora 10,00 – interviul, la sediul instituţiei, pentru ocuparea unui post de executie vacant
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, cu sediul în municipiul Giurgiu, şos. Alexandriei, nr.7-9, în baza prevderilor H.G.R. nr. 1336/2022, organizează concurs în data de 27.05.2024, ora 10,00 – proba scrisă şi în data de 30.05.2024, ora 10,00 – interviul, la sediul instituţiei, pentru ocuparea a doua posturi contractuale de executie vacant.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, cu sediul în municipiul Giurgiu, şos. Alexandriei, nr.7-9, în baza prevderilor H.G.R. nr. 1336/2022, organizează concurs în data de 28.05.2024, ora 10,00 – proba scrisă şi în data de 31.05.2024, ora 10,00 – interviul, la sediul instituţiei, pentru ocuparea unui post contractual de executie vacant
Rectificare anunt psiholog practicant la Serviciul Telefonul Copilului și echipa mobilă și Complex familial II
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, cu sediul în municipiul Giurgiu, şos. Alexandriei, nr.7-9, în baza prevderilor H.G.R. nr. 1336/2022, organizează concurs în data de 10.06.2024, ora 10,00 – proba scrisă şi în data de 13.06.2024, ora 10,00 – interviul, la sediul instituţiei, pentru ocuparea a soua posturi contractuale de executie vacante.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, cu sediul în municipiul Giurgiu, şos. Alexandriei, nr.7-9, în baza prevderilor H.G.R. nr. 1336/2022, organizează concurs în data de 25.06.2024, ora 10,00 – proba scrisă şi în data de 13.06.2024, ora 10,00 – interviul, la sediul instituţiei, pentru ocuparea unui post contractual de executie vacant de asistent medical.
Examen promovare in grad profesional
Examen promovare personal contractual organizat in data de 02.08.2024
Erată la examenul de promovare personal contractual