Testare profesionala pentru personalul contractual din cadrul DGASPC Giurgiu Data sustinere Anexe Bibliografie
Testare profesionalapentru personalul contractual din cadrul DGASPC Giurgiu, ale caror posturi au fost supuse reorganizarii
28 Iulie - 1 august 2022
Rezultat concurs Vizualizeaza document
Rezultatul selectiei dosarelor depuse pentru concursul organizat in data de 08.05.2023
Rezultatul probei scrise, pentru concursul din data de 04.05.2023
Rezultatul selectiei de dosare pentru concursul din 10.05.2023
Rezultat selectie dosare - concurs de promovare organizat in data de 11.05.2023
Rezultatul probei scrise la concursul organizat in data de 08.05.2023
Rezultatele obtinute la proba scrisä pentru concursul din 10 mai 2023
Rezultatele obtinute la proba interviu la concursul din 10 Mai 2023
Rezultatul probei interviu al concursului organizat in data de 08.05.2023
Rezultatele obtinute la proba scrisä pentru concursul de promovare din data de 11.05.2023
Rezultatul selectiei dosarelor depuse pentru concursul organizat in data de 22.05.2023
Rezultatele obtinute la proba interviu pentru concursul din data de 10.05 - 15.05.2023
Centralizator nominal al rezultatelor concursului organizat in data de 08.05.2023 in cadrul D.G.A.S.P.C Giurgiu
Rezultatele obtinute la proba interviu in data de 17.05.2023
Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de promovare in func!ia publicä de conducere vacantä de director general adjunct al Direc!iei Asisten!ä Socialä a Copilului, din cadrul Directiei Generale de Asistentä Socialä Protectia Copilului Giurgiu, organizat in data de 08 iunie 2023
Rezultatul probei scrise la examenul de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta de Director general adjunct al DGASPC Giurgiu
Rezultatul probei interviu la examenul de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta de Director general adjunct al DGASPC Giurgiu
Centralizator nominal al rezultatelor la examenul de promovare in vederea ocupärii functiei publice de conducere vacantä de director general adjunct al Directiei Asistentä Socialä a Copilului, din cadrul Directiei Generale de Asistentä Socialä si Protectia Copilului Giurgiu
Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul/examenul de promovare in functia publicä de conducere vacantä de sef birou la Biroul Achizitii Publice, din cadrul Directiei Generale de Asistentä Socialä si Protectia Copilului Giurgiu, organizat in data de 06 iulie 2C23-proba scrisä
Rezultatul probei scrise la examenul de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta de sef birou la Biroul Achizitii Publice din cadrul Directiei de Asistentä Socialä si Protectia Copilului Giurgiu
Rezultatul probei interviu la examenul de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta de sef birou la Biroul Achizitii Publice din cadrul Directiei de Asistentä Socialä si Protectia Copilului Giurgiu
Centralizator nominal al rezultatelor la examenul de promovare in vederea ocupärii functiei publice de conducere vacantä de sef birou la Biroul Achizitii Publice, din cadrul Directiei Generale de Asistentä Socialä si Protectia Copilului Giurgiu
Rezultatul selectiei dosarelor depuse pentru concursul organizat in data de 23.11.2023, pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant de sef serviciu la serviciul administrativ
Rezultatele obtinute la proba scrisä pentru concursul organizat in data de 23.11.2023 pentru ocuparea postului contractual vacant de serviciu la Serviciul Administrativ
Anunt concurs Anunt Anexe
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, cu sediul în municipiul Giurgiu, şos. Alexandriei, nr.7-9, în baza prevderilor H.G.R. nr. 1336/2022, organizează concurs în data de 23.11.2023, orele 10,00 – proba scrisă şi în data de 29.11. 2023, orele 10,00 – interviul, la sediul instituţiei, pentru ocuparea unui post de conducere vacant corespunzător funcției contractuale de șef serviciu, gradul II, la Serviciul Administrativ pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă (8 ore/zi /40 de ore pe săptămână).
Se revine, în parte, la anunțul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, cu sediul în Giurgiu, şos. Alexandriei, nr.7-9, județul Giurgiu, înregistrat sub nr.76763 din 31.10.2023, de organizare a concursului pentru ocuparea unui post de conducere vacant corespunzător funcției contractuale de șef serviciu, gradul II, la Serviciul Administrativ