Testare profesionala pentru personalul contractual din cadrul DGASPC Giurgiu Data sustinere Anexe Bibliografie
Testare profesionalapentru personalul contractual din cadrul DGASPC Giurgiu, ale caror posturi au fost supuse reorganizarii
28 Iulie - 1 august 2022
Rezultat concurs Vizualizeaza document
Concurs pentru ocuparea unei functii publice de executie temporar vacante cls.I consilier,grad profesional asistent din data de 20 Iulie 2022
Rezultatul probei scrise la concursul de ocupare a functiei publice de executie vacante din cls I. consilier achizitii publice, grad profesional superior din data de 22 august 2022
Rezultatul interviului la concursul derecrutare in vederea ocuparii functiei publice vacanta de consilier achizitii publice, grad profesional superior din cadrul Biroului Achizitii Publice desfasurat in data de 22 august 2022
Rezultatul selectiei dosarelor de 1nscriere la concursul de promovare in functia publica de conducere vacanta de director general, al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu, organizat in data 23.09.2022
Rezultatul probei scrise la examenul de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta de Director general al Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu
Rezultatul probei de interviu la examenul de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta de Director general al Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu
Centralizator nominal al rezultatelor examenului de promovare in vederea ocuparii functiei publice de conducere vacanta de director general al DGASPC Giurgiu
Rezultatul probei scrise la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut in data de 27 octombrie 2022
Rezultatul interviului la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut.
Centralizator nominal al rezultatelor examenului de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut din cadrul Compartimentului Managementul Resurselor umane
Anunt concurs Data sustinere Anexe
Concurs pentru ocuparea unei functii publice de executie temporar vacante din cadrul DGASPC Giurgiu
20 Iulie 2022

Anunt concurs, post contractual temporar  vacant, asistent social principal

21 Iulie 2022
Concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta in cadrul Biroului Achizitii Publice
22 Augut 2022
Resultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante de consilier achizitii publice, grad profecional superior
22 August 2022
Examen in data de 27.10.2022, orele 11.00 proba scrisa pentru promovarea in grad profesional superior.
27 Septembrie 2022
Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul organizat în data de 27.10.2022 pentru promovareaîn grad profesional imediat superior al funcţionarilor publici de execuţie din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu