ANUNȚ DE PARTICIPARE

Acordul Cadru de SERVICII SOCIALE CU CAZARE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI, Cod CPV: 85311200-4-Servicii sociale pentru persoanele cu handicap

Contracte 2022 cu valoare mai mare de 5000 de euro