Proiecte

Centrului pentru persoane varstnice Oncesti

Infiintarea Centrului pentru persoane varstnice Oncesti este rezultatul implementarii unui proiect cu finantare europeana, al carui beneficiar este Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu... Vezi mai mult..

„Reabilitare şi extindere Complex de servicii sociale Giurgiu”

Scop: Proiectul are ca obiectiv general extinderea, reabilitarea şi dotarea unui centru social cu destinaţie multifuncţională care să acopere o gamă variată de servicii cu scopul de a ajuta copiii şi cuplurile mama/copil aflate în dificultate, începând cu acceptarea lor în centru, până la rezolvarea unor probleme specifice cu care acestea se confruntă temporar... Vezi mai mult..

“Centre de Orientare şi Resurse pentru Educaţie Incluzivă - Servicii educaţionale complexe pentru prevenirea şi corectarea abandonului şcolar”

Scop: Obiectivul general al proiectului il constituie oferirea de servicii educaționale complexe copiilor care provin din medii defavorizate socio-economic în vederea prevenirii abandonului școlar și reintegrării școlare în scopul dobândirii competențelor necesare adaptării la nevoile societății, prin înființarea a 32 de centre de pregatire școlară printre care unul și în județul Giurgiu... Vezi mai mult..

“Tineri pentru o lume mai bună”

Scop: Scopul proiectului constă în promovarea valorilor sociale, activităţi de recreere, sportive, schimb de experienţă, legarea de prietenii.

Proiectul strategic „Tineri pentru o lume mai bună” se desfășoară în perioada 1 noiembrie 2008 – 30 octombrie 2011... Vezi mai mult..

„Creşterea capacităţii autorităţilor administraţiei publice locale de sprijin al copiilor cu dizabilităţi aflaţi în familia proprie.

Scop: Proiectul vizează, pe de o parte, desfăşurarea de activităţi de formare şi, pe de altă parte, activităţi de susţinere pe o perioadă de 6 luni a echipelor mobile pentru copiii cu dizabilităţi... Vezi mai mult..

Reabilitare şi modernizare "Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Tântava"

Scop: Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătătirea calitătii infrastructurii serviciilor sociale si ridicarea acestora la standarde europene în cadrul Centrului de Integrare prin Terapie Ocupatională Tântava, cu impact direct asupra cresterii calitătii serviciilor de îngrijire acordate persoanelor cu handicap din judetul Giurgiu si Regiunea Sud Muntenia si asigurarea participării acestora la viata socială... Vezi mai mult..

„Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Căminul persoane vârstnice Mironeşti, judeţul Giurgiu”

Scop: Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea calităţii infrastructurii pentru serviciile sociale destinate persoanelor vârstnice din regiunea Sud- Muntenia şi asigurarea accesului egal al cetăţenilor la astfel de servicii... Vezi mai mult..

„Amenajare Centru pentru persoane vârstnice prin reabilitarea şi extinderea unei clădiri situate în satul Onceşti, comuna Stăneşti, judeţul Giurgiu”

Scop: Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea capacităţii sistemului de asistenţă socială la nivelul Regiunii Sud Muntenia, implicit asupra judeţului Giurgiu, în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii persoanelor vârsnice asistate prin realizarea unui centru pentru persoane varstnice în comuna Stăneşti, sat Onceşti... Vezi mai mult..

„Management Integrat pentru Asistenţă Socială Eficientă –M.I.A.S.E” - reprezintă şi crearea unui site web

Proiectul MIASE
Scop: Obiectivul general al proiectului: Îmbunataţirea furnizării serviciilor publice generale şi specifice asistenței sociale, prin creşterea promptitudinii în furnizarea serviciilor publice... Vezi mai mult..

„Îniţierea închiderii CRRN Carpenişu si dezvoltarea de servicii alternative comunitare

a)
Scop: Obiectivul general este creșterea calității vieții persoanelor adulte cu dizabilități.
Se urmărește demararea prcesului de închidere a C.R.R.N Cărpenişu prin dezvoltarea de locuinţe comunitare pentru adulţii care provin din acest centru, creşterea calităţii serviciilor de îngrijire acordate persoanelor cu handicap la nivelul judeţului Giurgiu şi asigurarea participării acestora la viaţa socială... Vezi mai mult..